John Kårikstad Apr 16, 2020

Farmasiet har store ambisjoner fremover, og det er veldig motiverende å få muligheten til å jobbe sammen på utviklingen av den nye e-handelsplattformen. Den nye løsningen skal tilby både reseptbelagte legemidler og andre apotekprodukter i en trygg og sikker løsning. I tillegg er farmasøyter tilgjengelig på nettsiden for å kunne gi råd og svare på spørsmål ved behov.

De siste månedene har Farmasiet opplevd enorm pågang fra nye kunder som ønsker å handle på nett. Kundene har mulighet til å få varer direkte på døren, noe som gir større frihet og minsker sannsynligheten for spredning av smitte i den situasjonen vi er i nå.

Den nye løsningen er basert på Episerver Commerce og inRiver PIM, på toppen av en ny Digital Tjenesteplattform utviklet av Forte_ Digital.

Teamet som jobber for Farmasiet:

Barbara Maj

Barbara Maj

Rolle: Prosjektleder
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Barbara har rollen som prosjektleder og scrum master, med ansvar for å sikre god fremdrift i leveransen, utarbeide statusrapporter og identifisere potensielle risikoelementer og utfordringer underveis.

En av hennes viktigste oppgaver er å legge til rette for at teamet kan jobbe så effektivt som mulig sammen, fjerne hindringer i fremdriften og sørge for kontinuerlig dialog mellom teamet og kunden for raske avklaringer underveis.

Daniel D

Daniel Ostoja-Starzewski

Rolle: Backend-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Daniel jobber som backend-utvikler, med hovedfokus på funksjonalitet i selve nettbutikken. Denne delen er basert på Episerver Commerce, som hjelper med å håndtere ordre, produktkataloger, kundedata og betaling på tvers av ulike kanaler.

Daniel er også involvert i oppsettet av inRiver PIM, ulike moduler og oppsett av integrasjonen mellom inRiver PIM og Episerver Commerce.

Ewa Thlon1

Ewa Thlon

Rolle: Tech Lead
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Ewa jobber som Tech Lead og arkitekt. Hun har fokus på å analysere ulike krav, diskutere alternative løsninger med kunden og andre leverandører (leveransen integrerer med flere ulike systemer). Videre organiserer Ewa arbeidet for utviklerne og støtter dem med alle daglig aktiviteter.

Dette innebærer blant annet å sørge for en god prosess i arbeidet mellom utvikling og designprosessen, gjennomføre kodeinspeksjoner, utvikling (ved tid og behov), og å teste ulike funksjonaliteter.

Ewelina Czarny

Ewelina Czarny

Rolle: Frontend-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Ewelina jobber som frontend-utvikler og jobber tett sammen med designere for å implementere brukergrensesnittet i løsningen. Hun har en viktig rolle som bindeleddet mellom designerne og utviklerne i teamet.

Ewelina har fokus på at løsningen skal fungere godt på alle flater, og at alle har tilgang ved å implementere retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG).

Heidi1

Heidi Wilhelmsen

Rolle: Lead Designer
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Heidi er ansvarlig for grafisk design. Hun sørger for å videreføre Farmasiets merkevareidentitet i den nye løsningen, samt å utvikle designet i tråd med merkevarens visjoner. Heidi bygger opp et nytt designsystem, og er opptatt av at løsningen ikke bare skal stå godt på selve lanseringsdato, men at den også har de rette byggesteinene som trengs for å kunne videreutvikles smart og fleksibelt.

Til daglig jobber Heidi tett og delvis overlappende med Ib. Sammen har de kontinuerlig dialog med front-end utviklerne i teamet for å sikre den beste brukeropplevelsen for alle nye og eksisterende kunder til Farmasiet.

Ib1

Ib Samulski

Rolle: UX Lead
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Ib har hovedansvaret for å drive den overordnede designprosessen fra innsiktsfasen, idé og konseptutviklingen til løsningsbeskrivelsen i tett samarbeid med Heidi.

Sammen med kunden har Ib jobbet med å kartlegge brukerbehov og tilegnet seg innsikt fra intervjuer, statistikk og gjennom andre metoder. Gjennom bred involvering i organisasjonen har vi fått verdifull innsikt på tvers av kompetanseområder. Her kan vi bygge de beste løsningene med utgangspunkt i brukerens behov samtidig som vi skal lage og videreutvikle konseptene gjennom testdrevet design.

IMG 0870

John Kårikstad

Rolle: Strategisk rådgiver
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: John har vært med i hele prosessen, fra innsalget og som en del av teamet som nå utvikler ny e-handelsplattform for Farmasiet. Han har rollen som strategisk rådgiver, noe som betyr at han jobber tett sammen med kunden og rådgir dem på digital strategi, konsept, og hvordan de skal lykkes med å ta i bruk den nye løsningen ved lansering.

John jobber tett sammen med kundens produkteier og prosjektleder, og har en viktig rolle for at den nye løsningen skal levere størst mulig forretningsverdi for Farmasiet.

Karol1

Karol Kozak

Rolle: Fullstack-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Karol er fullstack-utvikler med ansvar for å utvikle diverse e-handelsfunksjonaliteter og innloggssystemet (SSO) i den nye plattformen. Målet er at alle besøkende skal oppleve en trygg og enkel innloggingsmekanisme.

Karol har også fokus på å bygge systemer og prosesser for kundebehandling, samt importering av innhold tidligere plattformen til den nye.

Łukasz Potaczek

Łukasz Potaczek

Rolle: Frontend-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Łukasz jobber som frontend-utvikler. Han har flere fokusområder, deriblant at designet tilsvarer det Ib og Heidi har laget. Łukasz har et spesielt fokus på å optimalisere brukeropplevelsen, som er bygget i React.

Maciej Francinkiewicz

Maciej Francikiewicz

Rolle: Fullstack-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Maciej er en fullstack-utvikler, som i denne leveransen har fokus på kjernefunksjonalitet knyttet til ordrebehandling og frakt, men også presentasjon av data gjennom Episerver Find og filtrering av produkter i ulike deler av løsningen.

Maciej Grzyb

Maciej Grzyb

Rolle: Lead Arkitekt
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Maciej er hovedarkitekt for leveransen, og er ansvarlig for den overordnede løsningsarkikteturen på tvers av de ulike leverandørene og delprosjektene på ERP og ny e-handelsplattform. Han jobber tett sammen med Farmasiet, med et hovedansvar for alle integrasjoner mellom ulike systemer.

Maciej støtter også i utviklingen av den den nye e-handelsplattformen ved å analysere krav, estimere oppgaver, og testing av kode.

Mikołaj Dłuś

Mikołaj Dłuś

Rolle: Backend-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Mikołaj jobber hovedsakelig med importering og prosessering av data fra Farmalogg, hvor mange av produktene som skal ligge i nettbutikken kommer fra.

piotrdela

Piotr Dela

Rolle: Backend-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Piotr er backend-utvikler og har sitt hovedfokus på integrasjoner mellom e-handelsplattformen og ERP. Integrasjonene sørger for å holde beholdingene på varelagrene synkronisert når nye ordre legges inn, og sende inn nye ordre for videre behandling og utsendelse. Det er viktig å ivareta personvern og sikkerhet i et nettapotek, spesielt i integrasjoner mellom ulike systemer. Dette er et område Piotr har lang erfaring med.


Det blir spennende å følge med på den videre utviklingen, og til lansering av den ny e-handelsplattformen i 2020. Plattformen skal bidra til økt fokus på en mer relevant og personalisert kundeopplevelse. Vi gleder oss!