John Kårikstad May 13, 2020

De siste årene har Høyskolen Kristiania vokst i rekordfart. Med over 100 års historie har Høyskolen Kristiania vært en av Norges viktigste utdanningsinstitusjoner, og fortsetter å tilby et variert spekter av fag og studier av høy kvalitet. Høyskolen tilbyr i dag en rekke ulike utdanninger, både på skolebenken og på nett, med mål om å utvikle ferdigheter og kompetanse som arbeidsmarkedet og næringslivet trenger. Ved hjelp av en ny IT-arkitektur jobber nå Norges nest største private høyskole mot å nå en av sine overordnede strategiske mål: Å få universitetsstatus innen 2030.

Nye kristiania.no ble lansert før jul, og er bygget på en ny digital tjenesteplattform som blant annet gjør det mulig å bruke data fra interne kildesystemer smartere, og dermed tilby mer relevante og personaliserte tjenester som konverterer og skaper langsiktig verdi. Ved hjelp av en ny og moderne plattformarkitektur er nå Kristiania i stand til å møte den økende etterspørselen etter nettstudier og videreutdanning av permitterte i kjølvannet av koronakrisen. Den nye plattformen har bidratt til at flere kan benytte seg av nettstudier. Da søknadsfristen for høyere utdanning gikk ut 15. april, hadde det kommet inn rekordhøye søkertall. Med en historisk milepæl på nesten 11 000 søknader (30% flere søkere enn i fjor) er Høyskolen Kristian på god vei til å bli Norges første private universitet.

Den nye digital tjenesteplattformen er basert på Microsoft Azure Cloud. Episerver er benyttet som publiseringsløsning.

Teamet som jobber for Høyskolen Kristiania:

Adrian Smyda

Adrian Smyda

Rolle: Fullstack-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Adrian jobber som fullstack-utvikler, og hatt hovedfokus på å utvikle integrasjoner med flere ulike systemer som enten har data som skal presenteres på kristiania.no, eller som skal motta data fra for eksempel et søknadsskjema for studieplass.

Bartłomiej Nikliborc

Bartłomiej Nikliborc

Rolle: Fullstack-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Bartek jobber som fullstack-utvikler. Han jobber blant annet med kontinuerlige forbedringer på kristiania.no, samt nye funksjoner og integrasjoner relatert til nettstudier, som nylig ble lansert som en integrert del av kristiania.no.

Caroline Kolbeinsen

Caroline Evjenth Kolbeinsen

Rolle: Strategisk rådgiver
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Med et langsiktig og overordnet bilde på veien videre jobber Caroline tett med Høyskolen Kristiania og resten av teamet, med å etablere og videreutvikle det digitale veikartet for kristiania.no. Caroline er ansvarlig for å fasilitere arbeidet med å utarbeide nye konsepter og funksjonaliteter som skal inn i dette veikartet, og danne grunnlaget for videreutviklingen av leveransen.

For å kunne gjøre dette jobber hun tett med Eivind for å planlegge og gjennomføre arbeidsmøter med mål om å opparbeide seg den nødvendige innsikten, destillere den og bearbeide den til konkrete oppgaver for hele teamet. Caroline bidrar til å gjøre leveransen og fremdriften effektiv og samtidig litt gøyere.

Eivind Trædal

Eivind Trædal

Rolle: Senior Leveranseleder
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Eivind har ansvaret for leveransen og det tverrfaglige teamet, og er bindeleddet mellom Forte_ og Høyskolen Kristiania. Han jobber tett med produkteiere, prosjektledere og fagansvarlige hos Høyskolen Kristiania, og koordinerer de ulike satsningene som går i parallell.

Eivind har også et ansvar for å sikre fremdrift i prosjektene, at arbeid utføres av riktig person til rett tid, samt forankring både i eget team og hos kunden.

Hege Marie Sivertsen Brown

Hege Marie Sivertsen Brown

Rolle: UX Lead
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Hege har ansvar for brukeropplevelsen i de tjenestene som utvikles, og har et viktig ansvar å sørge for at funksjonaliteten på kristiania.no er forankret i brukernes faktiske behov. Dette gjøres gjennom kontinuerlig innsiktsarbeid og brukertesting.

Hege jobber også med fremtidsvisjonene for kristiania.no, og prototyper ny funksjonalitet som en del av det digitale veikartet.

Maciej Ekiert

Maciej Ekiert

Rolle: Fullstack-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Maciej jobber som fullstack-utvikler, med hovedfokus på Episerver og oppbygging av funksjonalitet knyttet til nettstudier som en del av kristiania.no.

Mateusz Marchewka

Mateusz Marchewka

Rolle: Frontend-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Mateusz jobber som frontend-utvikler, og jobber tett sammen med designerne og de andre utviklerne i teamet når han implementerer brukergrensesnittet på kristiania.no.

mirek

Mirosław Jedynak

Rolle: Arkitekt
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Mirosław (Mirek) er en erfaren rådgiver og arkitekt med lang bakgrunn som utvikler innen Microsoft-teknologier. Han er ansvarlig for den tekniske arkitekturen og helheten i løsningen, og deltar i konseptutviklingen og vedlikeholdet av det digitale veikartet for kristiania.no

Tage Haun

Tage Haun

Rolle: Digital designer
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Tage har ansvaret for det grafiske designet og selve utseende på kristiania.no. Han har ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde et designsystem som definerer alle designelementene i løsningen, noe som bidrar til at implementering av brukergrensesnitt både gjøres konsistent i hele løsningen, og øker effektiviteten for frontend-utviklerne i teamet.

Tomasz

Tomasz Madeyski

Rolle: Senior backendutvikler / Tech Lead
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Tomasz jobber som backendutvikler og Tech Lead i teamet, hvor han har vært delaktig i å definere arkitekturen for løsningen.

Som Tech Tead hjelper han også de andre utviklerne i teamet, og fungerer som et bindeledd mellom utviklerne og kunden.

Wojciech Szmidt

Wojciech Szmidt

Rolle: Fullstack-utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Wojciech jobber som fullstack-utvikler, hvor han har vært ansvarlig for selve søknadsprosessen på kristiania.no. Dette inkluderer hele kjøpsprosessen; vise informasjon og detaljer om studier, opprette en ny søknad og integrasjoner med eksterne betalingssystemer. Hovedfokuset har vært å skape den beste og mest sømløse kundeopplevelsen for potensielle studenter.


Mye spennende skjer hos Høyskolen Kristiania i disse dager, og det kommer flere milepæler og lanseringer i løpet av 2020. Vi gleder oss til fortsettelsen, og være med på veien til at Høyskolen Kristiania skal bli Norges første private universitet.