John Kårikstad Jan 31, 2020

Vi begynner med januar hvor månedens team er: NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi

Mye har skjedd i løpet av januar, en måned hvor høydepunktet for prosjektet var lanseringen av Arealbarometeret. Dette er noe teamet har jobbet mot de siste månedene, noe som gjør det ekstra spesielt å se den fine responsen og gode tilbakemeldinger.

Fokuset for hele leveransen lå på å lage en brukervennlig og praktisk tjeneste, der størst mulig del av vedlikeholdet var lagret i datalaget. Dette var en viktig del av løsningen, etter den store kommunereformen som trådte i kraft ved overgangen til 2020.

Leveransen (så langt): https://arealbarometer.nibio.no/nb

Teamet som har jobbet med denne leveransen er:

Anniken Iversen

DSCF4245

Rolle: Prosjektleder
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Anniken ledet teamet av designere og utviklere, fordelt på kontorene våre i Oslo og Krakow. Her hadde temaet ukentlige møter og tett samarbeid. De hadde også god kommunikasjon med kunden, hvor de ga råd på valg av teknologi og metodikk.

Anniken hadde ukentlige møter for rapportering av fremdrift til prosjekteier og prosjektleder hos NIBIO, kontinuerlig oppfølging av teamet gjennom hele prosessen, samt testing og opplæring i den nye publiseringsløsningen som ble benyttet.

Videre, fasiliterte hun workshops sammen med Cathrine, kunden og ulike sluttbrukere. Dette var viktig for å sikre at tjenesten var brukervennlig og verdiskapende på tvers av ulike interessenter.

Magne Hustveit

DSCF4437

Rolle: Utvikler
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Magne jobbet som tech-lead og fullstack-utvikler ved å fokusere på frontend, backend og ulike integrasjoner. Han fungerte også som en sparringspartner for Cathrine på design og Lukasz på utvikling.

En løsning som ble laget av Lukasz og Magne var at sidene for de enkelte kommunene og fylkene blir dynamisk generert basert på data mottatt fra NIBIOs API, og maler hentet fra publiseringsløsningen. Videre, var et fokus gjennom hele arbeidet å skrive enhetstester for alle komponentene. Med dette på plass, kan man enkelt gjøre oppdateringer og endringer av rammeverk benyttet i prosjektet, og samtidig være sikker på at hele løsningen fungerer som den skal.

Łukasz Potaczek

lukasz potaczek

Rolle: Utvikler
Kontor: Krakow
Arbeid og fokusområder: Hovedfokuset til Łukasz var frontend, hvor han jobbet med å designe og utvikle nettsiden i henhold til designet som ble gitt. Dette var en viktig del av arbeidet for å sikre at nettsiden var både funksjonell og brukervennlig.

Effektiv og kontinuerlig kommunikasjon var essensielt, siden både Łukasz og Magne jobbet med utviklingen av løsningen. Med daglig kommunikasjon og ukentlige møter mellom de, men også med teamet generelt, fant de en god måte å drive fremdrift av leveransen.

Cathrine Donberg

Cathrine

Rolle: Designer
Kontor: Oslo
Arbeid og fokusområder: Cathrine ledet designutviklingen for leveransen, hvor hovedfokuset var å ha en designdrevet tilnærming. Her utførte teamet brukersentrerte metoder i arbeidsmøter med kunden og brukere, for å tilegne seg tilstrekkelig innsikt til å videreutvikle Arealbarometeret, fra en statisk PDF til en dynamisk tjeneste.

Hun ledet planlegging og utførelse av ulike workshops, samt visuell stil og tone i tråd med eksisterende designhåndbok. Videre, var det et tett samarbeid mellom design og utvikling for å tilpasse løsningen med dynamiske diagrammer og ikoner.


Selv etter den store og innholdsrike kommune- og fylkereformen over nyttår, ble lanseringen av Arealbarometeret en stor suksess. Forte_ Digital vil fortsette med videreutvikling av tjenesten utover våren, hvor målet er å inkludere flere funksjoner med hjelp av mer data.

Vi gleder oss til å følge med på fortsettelsen og utviklingen videre!