Endre Dingsør Jr. Mar 14, 2018

For oss nordmenn kan bokens dialoger og situasjonsbeskrivelser virke noe vel dramatiske og på grensen til humoristiske, men jeg synes de på en fin måte fanger opp mange av de utfordringene mange står ovenfor daglig i grensesittet mellom teknologi og marked.

Boken tar for seg Parts Unlimiteds snuoperasjon fra en situasjon hvor de har satset hele sin eksistens på et it-prosjekt som er langt på overtid, over budsjett, lite testet og beskrevet som en totalt katastrofe. De er presset av konkurrenter, presset av kunder og klimaet internt i selskapet er alt annet enn oppbyggende og positivt. De sliter med å møte markedet på en samlende og effektiv måte, helt til en litt motvillig mellomleder som heter Bill er nødt til til å fylle rollen som IT Direktør. Gjennom noen delvis frustrerende møter med en potensiell ny eier ledes vi gjennom selskapets snuoperasjon over de neste 90 dagene. Mye av suksessen er beskrevet som et resultat av innføring av (TPS), Lean filosofi og DevOps Prinsipper.

Som vi leser om i “The Phoenix Project” er forretningen helt avhengig av digital suksess. Det digitale er blitt forretningskritisk, men teknologiledelsen blir ikke hørt eller forstått. Det alene er en utfordring, men også problemstillinger i interne IT avdelinger blir adressert på en god måte.

Boken inneholder mange spennende problemstillinger som alle nok er dekket ettertrykkelig i flere bøker og mangfoldige blogginnlegg, men jeg har spesielt heng meg opp i to spesifikke grep Bill gjør; en pragmatisk tilnærming og gjennomsiktighet/ åpenhet for å skape konstruktiv og løsningsorientert dialog.

Den pragmatiske tilnærmingen til Bill er interessant og delvis underkommunisert i boken. Veldig ofte ønsker man å løse alt samtidig og jobber med forankring i toppledelse og definering av store prosjekter med tilhørende stor produktportefølje. Bills tilnærming er styrt av å gjøre forbedringer der problemer oppstår og etterhvert der det er mulig.

Forhåpentligvis er ikke din organisasjon i samme situasjon som Parts Unlimited. Med litt roligere omgivelser kan man velge ut noen områder man ønsker å forbedre og lære i som ikke har risiko for andre deler av organisasjonen. Ved å starte litt smått bygger man en base av folk som støtter prosessen og ser de positive resultatene. Som ringer i vann påvirker de gode resultatene og de positive menneskelige effektene andre avdelinger og til slutt også toppledelsen. Litt og litt har man fortjent retten til å utvide og ta mer ansvar og får annerkjennelse og støtte.

Ett konkret forslag om man jobber med digitale løsninger er det å undersøke hvordan man kan respondere raskere på tilbakemeldinger fra kunder/ marked. Å jobbe med å få raskere og on-demand leveranser, få ned tid fra behov oppstår til det er løst i digital løsning og sette opp målinger for å raskt få innsikt i respons fra kundene vil raskt kunne gi stor verdi. Prøv det!

Bill gjør også et annet spennende grep - han skjuler ikke feil som oppstår, men forsøker å finne rot-årsaken til hvorfor feilen oppstod og retter opp i denne. Ved å eksponere feil vil man ofte også få igang (etter hvert) konstruktiv dialog om hvordan man kan løse problemet og gå videre. Feil er spesifikke og dermed mulig å løse, mens generelle problemstillinger ofte gir lite konkrete løsninger.

Om det ikke er store endringer på bunnlinjen med én gang kan det ofte være interessante funn i medarbeiderundersøkelser. Prinsipper som å minimere kompleksitet, minimere antall oppgaver som settes igang (WIP) og sikre at man fullfører oppgaver man har igangsatt er med på å skape oversikt og følelsen av å prestere noe. Dette vil fostre initiativ og autonomitet som alltid vil gjenspeiles i inntjening over tid.

Vi som jobber i Forte_ Digital kjenner godt til hvor vanskelig det er å starte en forbedringsprosess og bidrar gjerne å sikre at du får en bedre arbeidshverdag og lykkes med dine digitale løsninger. Det skal være gøy å gå på jobb. Ta kontakt med oss!