John Kårikstad Oct 7, 2019

Kodeknekkerne

Noen få har knekt koden. Det er disse kodeknekkerne du møter på Relevans 2019.
La det bli din lyttepost til trender og teknologier du skal og må forholde deg til om du skal overleve i et marked hvor det handler om personaliserte tjenester og 1-1-kommunikasjon.

Her er noe av det du kan lytte til:

Å lytte til byen

Mer enn 100.000 mennesker tok mer enn 3 millioner turer med en Oslo Bysykkel i 2018. Det gir virksomheten en unik lyttepost til byens indre liv og et fantastisk datagrunnlag. Lytt til IT-direktør Johan Høgåsen-Hallesby som deler Oslo Bysykkels erfaringer om hvordan disse dataene ikke bare lærer dem om Oslo sine behov, men også legger grunnlag for utvikling av nye tjenester med internasjonalt potensiale.

Å lytte på skyene

Norwegian forteller om hvordan de bygger opp sin kundedataplattform og marketing tech stack for å håndtere et stort antall interaksjoner på tvers av kanalene, noen av mulighetene de ser i bedre bruk av kundedata i sanntid, og hvilke konsekvenser de mener dette har for hvordan de skal drive markedsføring fremover. Lytt til Kjetil Eik Lunde Løvlie, Omnichannel Marketing & Personalisation Manager Norwegian.

Å lytte til melkekartongen

NorgesGruppen har over lang tid bygget opp en digital tjenesteplattform i kombinasjon med sitt fordelsprogram Trumf. Dette gir muligheter for å bygge skreddersydd dialog og personaliserte tilbud og tjenester for kundene i egne digitale kanaler, og vite mer hvorfor bruk av kundedata er så avgjørende for alle virksomheter fremover. Lytt til Truls Fjeldstad, markeds- og analysesjef i NorgesGruppen, deler sine erfaringer. Les også: «Det magiske ordet som gir (NorgesGruppen) økte inntekter».

Å lytte til boligkjøperne

OBOS skal bygge et nytt helhetlig digitalt økosystem, og et nytt obos.no. De skal slå sammen dagens obos.no med nettsidene til OBOS Eiendomsmeglere og OBOS Banken, og bygge en arkitektur basert på «headless»-prinsipper som gjør at ulike kanaler (nett og mobil) kan bruke samme innhold og tjenester på tvers. Lytt til Jorunn Øyna, avdelingsleder for digitale tjenester i OBOS, fortelle mer om dette.

Relevans 2019

Alle snakker om digitale økosystemer og digitale plattformer, men ikke alle gjør noe med det. På konferansen Relevans 2019 har vi samlet et knippe av de som har gått fra prat til handling.

Konferansen vil gi deg eksempler på hvordan data (ofte kundedata) kan tilgjengeliggjøres og settes sammen på nye måter for å lage mer relevante løsninger.

Relevans 2019 skjer den 24. oktober på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Dagen før, den 23. oktober arrangeres det en workshop dag hvor vi går i dybden på teknologi, plattformer og arkitektur, eller på innovasjon bygget på metoder og prinsipper innen tjenestedesign.

Du kan delta på én av dagene eller begge.

Relevans 2019 programmet.