Mar 14, 2018

Innholdstyper

Alle sider på et nettsted består av innholdselementer og lister. Nettsted basert på Episerver løser dette ved konseptene sider (sidetype) og blokker (blokktype). Når en redaktør skal opprette et nytt element vil man først måtte ta stilling til hvilken type innhold man skal opprette. For å dekke behovene for forskjellig presentasjon av innholdet vil det i mange tilfeller kreve mange varianter av hver av disse, eventuelt i kombinasjon med mange avkryssingsbokser for å skru av/på forskjellige visninger.

Etterhvert vil valgene for en redaktør bli mange og uoversiktlig. Forskjellene mellom sidetypene/blokktypene blir relativt små og det vil være en betydelig overlapp av funksjonalitet på tvers av de ulike variantene. I mange tilfeller blir det tilfeldig hvilke som blir valgt. Det å bytte type etter opprettelse er heller ikke en triviell oppgave - hvis man ønsker å bytte sidetype eller blokktype etter opprettelse vil ofte løsningen være å opprette en ny og deretter kopiere inn det innholdet man ønsker å ta med seg og til slutt slette det opprinnelige elementet.

Det kan gjøres enklere og bedre

Vi i Forte_ bygger nettsteder basert på Episerver, men utvider konseptene for sidetype og blokk med å la redaktør velge presentasjonsform etter at innholdselementet opprettes. Dette gjør at redaktøren vil ha vesentlig færre valg under opprettelse (altså færre sidetyper og blokktyper), og at forskjellene mellom typene vil være på overordnet funksjonalitet. Presentasjon av innholdselementet velges etterpå og lagres på innholdselementet sammen med den andre informasjonen redaktøren legger inn. Redaktøren trenger ikke å ta stilling til hvordan innholdet skal presenteres før opprettelsen da presentasjonen er bare en egenskap på innholdstypen, akkurat som alle andre egenskaper.

En ny sidetype krever at Episerver-applikasjonen oppdateres og krever utviklere og/eller teknisk personell gjennom prosessen. Dette kan selvsagt optimaliseres gjennom DevOps-prinsipper (et annet område vi i Forte_ jobber mye med), men det tar uansett ikke vekk kravet om at endringer i sidetypene krever applikasjonsendringer. Tradisjonelt har altså visningene/presentasjonen av innholdselementene vært en del av applikasjonen og endringer i disse har måtte gå gjennom samme prosess. Det vil vi at det er relativt krevende å få endringer i både sidetyper og presentasjon. I Forte_ har vi tatt ut kravet om å endre applikasjonen for å endre presentasjonen. Endringer i presentasjonen gjøres direkte i applikasjonen og redaktøren kan som en del av innholdsproduksjonsprosessen også gjøre endringer i presentasjonen. Dette gjør at behovet for å lage nye sidetyper også minker og at oppdatering av applikasjonen kan i større grad fokusere på funksjonalitet framfor tilpasninger av presentasjonen.

Kampanjer og landingssider

Moderne webapplikasjoner er i stor grad knyttet til frontend-teknologi som JavaScript og CSS. Dette gjør at vi veldig raskt kan lage kampanjesider med ulike visuelle utrykk uten å gjøre endringer i selve applikasjonen da de ulike innholdselementene deler funksjonalitet og sidetyper/blokktype, men har ulike visuelle utrykk og brukeropplevelse.

Det å publisere en kampanje med en totalt forskjellig visuell opplevelse enn det eksisterende nettstedet vil bare være en standard redaksjonell prosess som støttes fullt ut av verktøyet uten at det er behov for dyptgående tekniske endringer og oppdateringer.