John Kårikstad Nov 8, 2019

Disruptivitet anno 1914

Høyskolen Kristiania er resultatet av en liten armé av fusjonerte skoler. Det startet med Ernst Gustav Mortensen som i 1914 etablerte noe som den gang var ekstremt disruptivt: han startet en brevskole. Norsk korrespondanseskole (NKS) utfordret etablerte måter å levere utdanning og gjorde det tilgjengelig for mange flere.

I dag er Høyskolen Kristiania en godt etablert høyskole med ambisjoner om å bli Norges første private universitet.

Kristiania2
Ernst Gustav Mortensen fra da han begynte det som har blitt dagens Kristiania

Disruptivitet anno 2019

Slik Ernst G i sin tid utfordret etablerte idéer om utdanning, utfordres Kristiania og andre høyere utdanningssteder av nye utfordrere. Studenter kan i dag ta universitetsutdanning fra kjente, internasjonale universiteter for en håndfull dollar via nett.

For de etablerte utdanningsinstitusjonene kan det oppleves som en trussel. Men det gir også nye muligheter.

Høyskolen Kristiania har valgt å møte utfordringene ved å fokusere på verdier som ikke så lett lar seg levere digitalt: nærhet til studentene og praksisnær utdanning.

— Vi skal være nære og personlige, og vi skal omskape studentene til profesjonelle som «virker» med en gang de kommer ut i arbeidslivet, sier IT-direktør Ståle Mørch.

Fremtidsplattform

Hans viktigste jobb i disse dager er å bygge en plattform for fremtiden, nærmere bestemt en digital tjenesteplattform.

Der står nettopp nærhet til studentene i høysetet.

— Studentene er våre viktigste «kunder», sier Ståle. — Ambisjonen er å være tett på studentene og at vi skal ha en svært praktisk utdanning koblet tett på arbeidslivet.

— Vi kartla studentreisen, og forstod at vår ambisjon om nærhet til studentene er noe vi bare delvis lever opp til. Vi er nære og personlige i rekrutteringen, men gjennom reisen tenderer vi til å bli mer transaksjonelle og upersonlige.

— Et annet viktig funn er at studentene opplever oss som silobaserte med lite flyt av informasjon mellom de ulike siloene, legger han til.

En viktig del av digitaliseringsstrategien er derfor å skape gode verktøy for å være tettere på studentene og sikre konsistente brukeropplevelser som oppleves som tverrfaglige og helhetlige, ikke silobaserte.

Den digitale grunnmuren

For å operasjonalisere denne strategien trengte de å gjøre noe med grunnmuren. Høyskolen Kristiania har en lang rekke kjernesystemer som strengt tatt ikke inviterer til personalisering av innhold og kommunikasjon med studentene.

— Det ville være meningsløst å starte et stort prosjekt for å erstatte disse systemene, sier Ståle. — Vi bestemte oss i stedet for å bygge en digital tjenesteplattform som et logisk operativt lag mellom kjernesystemene og brukeropplevelsene.

Plattformen er basert på Azure fra Microsoft.

Arbeidet med å bygge plattformen har pågått i hele 2019. Høyskolen Kristiania bruker Forte_ Digital som sin partner, og Forte_ jobber både med forretningslogikk, data, og brukergrensesnitt.

Børs og katedral

— Som privat høyskole lever vi i en fin balanse mellom børs og katedral, sier Ståle Mørch. — Det kan være utfordrende iblant. I siste instans er vi markedsdrevet og avhengig av at vi får studenter. Derfor er det ekstremt viktig når vi lanserer at løsningen fungere, ikke bare teknisk, men også mot våre interessentgrupper der ute.

Den første delen av jobben er å sørge for at underliggende data fra kjernesystemene blir tilgjengelig på en brukervennlig måte. På sikt skal det utvikles stadig mer personaliserte tjenester.

— Vi ønsker å treffe studentene med informasjon de har behov for der og da. Om en student for eksempel stryker på en eksamen skal det være raskt for ham å vite hva som finnes av valgmuligheter.

Første versjon av de nye nettsidene skal lanseres i november. — Status nå er at de viktigste integrasjonene er på plass i plattformen. Nå jobber vi mye med UX-design og produksjon av maler. Det foregår brukertesting og vi gjør tøffe prioriteringer.

Krevende, men givende

Ståle skryter av samarbeidet med Forte_ Digital. — Det har vært noen gnisninger, men det har gått seg til. Noe av det har sammenheng med at vi alltid har jobbet etter fossefallsmetoden her. Med Forte_ fikk vi inn nye, smidige måter å jobbe på. Det har vært krevende, men givende.

— Prosjektleder fra Forte_ har hatt en viktig rolle i forventningsavklaring, og det har betydd mye for å berolige styringsgrupper og andre fora, sier han.

Tre erfaringer

Ståle Mørch avslutter med tre erfaringer fra prosjektet han gjerne deler med andre.

— Hvis jeg skulle gjøre dette om igjen ville jeg kommunisert enda mer med organisasjonen; jeg ville jobbet enda mer med forventningsavklaring; og jeg ser også at vi skulle ha vært mer i forkant med å koble lean og smidig mot vår eksisterende prosjektmetodikk.

Digital tjenesteplattform hos Høyskolen Kristiania

 • Oppdrag
  • Skape brukervennlige, personaliserte tjenester som følger studentene gjennom hele studieløpet og som ligger i forkant av studentenes behov. Fokusere på en konsistent brukeropplevelse på alle nettsider, fra de gamle NKS-sidene til de nyere sidene knyttet til høyskoleutdanningen.
 • Utfordring
  • Et stort antall kjernesystemer med omfattende integrasjon seg i mellom og store utfordringer med å tilgjengeliggjøre konsoliderte og relevante data for sluttbruker.
 • Løsning
  • Etablering av en digital tjenesteplattform basert på Azure som inneholder forretningslogikk og speilede data fra kjernesystemene. Plattformen fungerer som en mellomstasjon hvor data fra kjernesystemene masseres og presenteres på brukernes flater, og hvor brukerne også til en viss grad kan korrigere og supplere med data som igjen føres tilbake til kjernesystemene.
  • Det øverste laget håndteres av Episerver og det utvikles også en serie av mikrotjenester.