Endre Dingsør Jr. Sep 5, 2018

Det er ulik tilnærming til hvordan man utnytter seg av data og det er ingen fasit hvordan man skal gjøre det heller, men som et minimum mener jeg at man ikke må gi bort kontroll på egen data. Med det mener jeg at selskaper bør sikre at de selv kan trekke tilbake tilgang til egne data når som helst om behovet oppstår.

Om man skal omsette dette til digitale løsninger betyr det å gi data’n din et API.

Data oppstår i mange ulike systemer og filer. Om man skal sammenstille data er det ofte en manuell jobb og krever at man snakker sammen på tvers av avdelinger og grupperinger. Et API kan man se på som en mulighet for ulike programmer å snakke sammen på et språk alle andre programmer forstår. På samme måte som mennesker kan man velge hvem man vil dele med og hvilke data man ønsker å dele.

API’er er viktige ettersom de muliggjør enkel kommunikasjon og integrasjon mellom ulike datasystemer. Et API kan man se på som en mulighet for ulike programmer å snakke sammen på et språk alle andre programmer forstår. APIene sparer mye tid for programmerere ettersom de kan gjenbruke komponenter som andre har laget og informasjon som andre systemer har lagret eller beregnet.

Ved å åpne opp for at andre kan gi deg data som beriker eget datagrunnlag vil flere ulike typer av strategiske samarbeid bli mulig.

Man kan også åpne opp for at andre kan gi deg data som beriker eget datagrunnlag. Dette åpner opp for mange ulike typer av strategiske samarbeid som vi ser stadig mer av.

Akkurat som det stilles krav til brukervennlighet av digitale tjenester for vanlige brukere, stilles det høye krav til at API’ene er enkle å bruke for programmererne. Når man går igang med å bygge egne API’er det derfor viktig at også forretningssiden involverer seg. Det er ikke nødvendig å forstå alle detaljer i alle tekniske valg, men man kan bidra til å skape forståelse for dataen som deles og hvordan den bør struktureres.

For å kunne delta med egen kompetanse i diskusjoner som ofte blir veldig tekniske kan det være behjelpelig å dele inn APIer i ulike typer. Noen som ofte er brukt er:

  • System APIer henter ut data fra forretningsystemene.
  • Prosess APIer sammenstiller data fra to ulike datakilder (flere system APIer)
  • Experience APIer tilbyr optimalisert data for å støtte en behov i en kundeflate eller løsning.

APIer er byggesteinene i fremtidens informasjonsutveksling og den enorme veksten av dingser som kommuniserer med digitale tjenester. Det er derfor mye hjelp å få når man bygger opp egne APIer. De mest vanlige er:

Et produkt av denne typen vil støtte deg på områder som sikkerhet, monitorering, tilgangskontroll etc. Produktene vil også understøtte gode praksiser som dokumentasjon eller støtte til utviklere. Kort fortalt blir det enklere å bruke dine data til å eksperimenter med nye forretningsmuligheter eller -samarbeid.

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg å komme igang.