John Kårikstad Jan 15, 2020

Sted: Hos oss i Henrik Ibsens gate 60A, 5. etasje

Tid: 12. februar kl 0800-0945

Mange bygger digitale løsninger basert på feil arkitektur. Det resulterer i løsninger som ikke gir ønsket effekt, og som til slutt blir for vanskelige å tilpasse for å møte stadig nye behov. Man bygger store monolitter som bare vokser og vokser, ofte med utgangspunkt i en publiseringsløsning som kjerne og egen funksjonalitet bygget rundt denne.

Den store monolitten blir til slutt så stor og kompleks at all tid og investeringer går med til å rydde og rette feil fremfor å bygge nye tjenester. Med raskere endringer i markedet rundt oss må digitale løsninger også utvikle seg raskere fremover. Da må monolittene byttes ut med mer moderne arkitektur.

Tittelen på dette frokostseminaret er "Fra monolitter til mikrotjenester". Vi skal se hvordan OBOS og Høyskolen Kristiania har byttet ut sine gamle monolitter med moderne sky- og plattformarkitektur, mikrotjenester og nye fleksible web-applikasjoner som raskt kan endres for å møte nye behov fremover.

Vi stiller med god kaffe og frokost fra kl 08:00, selve arrangementet starter kl 08:45 og varer til kl 09:45.

Forte_ Digital har siden oppstarten i 2017 levert tjenester innen teknologi, strategi/rådgivning og design. I dag jobber vi med ambisiøse virksomheter som NorgesGruppen, Høyskolen Kristiania, OBOS, NAF, Flokk og Farmasiet

PROGRAMMET

0800–0845: Frokost og mingling

Det blir servert kaffe og noe å spise.

0845–0900: Introduksjon til mikrotjenester og plattformarkitektur med Fredrik Kalseth

Fredrik vil introdusere temaet og gå i dybden rundt hva mikrotjenester og moderne plattformarkitektur er. Fredrik er sjefsarkitekt i Forte_ Digital, og jobber som arkitekt på digitale løsninger og ansvarlig for den digital tjenesteplattformen i NorgesGruppen.

0900-0920: Høyskolen Kristiania – På vei til å bli et universitet

Høyskolen Kristiania har hatt stor vekst de siste årene, både organisk og gjennom oppkjøp av blant annet Westerdals. Målet er å bli det første private universitetet i Norge. De digitale løsningene for rekruttering av nye studenter, for ansatte og eksisterende studenter møtte ikke lenger de behovene Kristiania hadde, og vil få med videre vekst. Derfor byttet de ut den store monolitten på kristiania.no med en moderne digital tjenesteplattform og enklere web-applikasjoner bygget på toppen av denne.
Eivind og John vil gi et innblikk i hva Høyskolen Kristiania ønsket seg, hva som ble resultatet så langt, og hvor fokuset vil ligge i tiden fremover for å skape videre verdi.

0920–0925: Påfyll av kaffe

0925–0945: OBOS – Norges største boligutbygger

OBOS er et stort konsern med et bredt spekter av tilbud og tjenester til sine medlemmer. OBOS er Norges største boligbygger, de forvalter flere hundre borettslag, har egen bankvirksomhet, driver flere kjøpesentre, og blant de største på eiendomsmegling i landet. Obos.no hadde vokst seg stor og kompleks over mange år, basert på en utdatert publiseringsløsning og det ble vanskelig å lansere de nye tjenestene OBOS ønsket.

Løsningen ble å bygge et nytt digitalt økosystem basert på en ny digital tjenesteplattform og ny innholdshub med en headless-arkitektur som nå gjør det mulig å bygge enkle frontend-baserte web-applikasjoner som lett lar seg endre og videreutvikles.

Elisabeth og Jo vil dele sine erfaringer og læringspunkter fra en gammel og monolittisk obos.no til ny arkitektur bygget opp av mikrotjenester i en skyplattform med egen innholdshub som håndterer all type innhold OBOS har og vil få fremover.

0945-0945: Slutt

Vi satser på at frokostmøtet er ferdig til kl 1030, men oppfordrer gjerne å bli igjen om du har noen spørsmål som du lurer på. Dette kan være alt fra de ulike presentasjonene eller spesifikke spørsmål for din egen bedrift.

Frokostseminar – Februar 2020 m HK og OBOS (8)