John Kårikstad Sep 12, 2018

Frokostseminar: Relevans - Å være eller ikke være for norske nettbutikker

Vår digitale livsstil forandrer våre forventninger. Vi forventer at digitale tjenester, inkludert nettbutikker, tilbyr en personalisert opplevelse mest mulig relevant for hver enkelt av oss. Relevans har blitt viktigere enn lojalitet. Kundene er ikke like tro mot merkenavn lenger, nå handler det om hvem som tilbyr best relevans. Amazon er et godt eksempel på noen som klarer å være relevante, de sitter på mye kundedata, og benytter maskinlæring for å tilby personalisering. Dette er også grunnen til at Amazon er så store, og at så mange andre frykter deres konkurranse.

På dette frokostseminaret skal vi snakke om hvordan alle nettbutikker kan tilby bedre relevans og personalisering for hver enkelt kunde.

Tid: 10. oktober
Sted: Arbeidersamfunnets Plass 1 (inngang fra Torggata)

Agenda:
08:00 – 08:30 Frokost

08:30 – 08:45 Trender som påvirker norske nettbutikker
Vår livsstil blir stadig mer digital, og yngre forbrukere har helt andre forventninger til digitale tjenester enn hva de fleste er forberedt på. I en nylig undersøkelse svarer så mange som 50% av de født etter 1995 at de ikke vil handle i nettbutikker som ikke er personlig tilpasset og tilbyr en relevant kjøpsopplevelse. Hva betyr dette for norske nettbutikker?

08:50 – 09:15 Hva gjør Amazon for å være best på personalisering?
Amazon er et IT-selskap, ikke en butikk. De bygger plattformer som kan gjøre store mengder data om til tjenester, som igjen kan brukes for å personalisere nettbutikken for hver enkelt av oss. Så hvordan kan norske nettbutikker bygge tilsvarende plattformer som kan konkurrere med Amazon på relevans og personalisering?

09:15 – 09:20 Mer kaffe

09:25 – 09:50 Når butikken kjenner deg - personalisert netthandel og relevante kjøpsopplevelser
Ny teknologi gir oss et hav av muligheter når vi bygger digitale tjenester. Personalisering er en muliggjører for kjøpsopplevelser som oppfattes relevante for den enkelte kunde og som senker terskelen for kjøp. Men hvordan kommer man dit, og hvilke valg må tas underveis? Vi deler våre erfaringer og tanker rundt hvordan personalisering kan bidra til de beste kjøpsopplevelsene.

Gå til påmelding

John Kårikstad CEO

John har over 15 års erfaring som leder og strategisk rådgiver, og har i løpet av denne tiden opparbeidet en solid kompetanse innen...

Phone number (+47) 996 48 082
E-mail Created with sketchtool. john.karikstad@fortedigital.no