John Kårikstad Oct 25, 2020

Siden oppstarten av Forte Digital har vi levert det vi kaller digitale tjenesteplattformer til noen av Norges største virksomheter. I samarbeid med kunder som NorgesGruppen, Høyskolen Kristiana og nå nylig Farmasiet, har vi bygget plattformer som bidrar til at disse virksomhetene kan jobbe enda mer strategisk mot å nå sine langsiktige mål. Med Forte_ Fusion blir det nå enklere for alle virksomheter å bygge sin egen tjenesteplattform, som et viktig ledd i å lykkes i et samfunn der digitaliseringen skjer raskere og raskere. Forte_ Fusion gjør det mulig for din virksomhet å bygge en digital tjenesteplattform, og ved hjelp av denne utnytte de store verdiene som ligger i en stadig økende mengde data som grunnlag for å bygge bedre digitale tjenester. Samtidig får man en teknisk arkitektur som er bygget for skalering og vekst, tilpasset nye behov og raskere utvikling.

Ambisjonen til Forte Digital har alltid vært å være den ledende leverandøren av datadrevne kundeopplevelser. Hvert år arrangerer vi Relevanskonferansen med dette som tema, siste gang nå i oktober med over 500 påmeldte. Med produktet Forte_ Fusion styrker vi oss ytterligere som den ledende leverandøren av datadrevne kundeopplevelser.

forte-fusion-home

Hva er Forte_ Fusion?

Enhver organisasjon som vil lykkes med digital produkt- og tjenesteutvikling står overfor følgende spørsmål: Hvordan skal vi utnytte oss av nye teknologier for å skape de beste kundeopplevelsene?

Skal din virksomhet lykkes med digital transformasjon og bruk av stadig ny teknologi, kreves det gode teknologidrevne forretningsmodeller, solide tekniske løsninger i bunn, og ikke minst et godt datagrunnlag. Mange virksomheter sitter i dag på enorme datamengder som de ikke evner å utnytte på en verdiskapende måte. Bedre utnyttelse og tilgjengeliggjøring av denne dataen vil sørge for at din virksomhet kan tilby bedre kundeopplevelser med høyere konvertering. Forte_ Fusion gir deg en digital tjenesteplattform med en moderne arkitektur, som henter ut og beriker verdien av data fra eksisterende kjernesystemer. Produktet gjør det rett og slett enklere for din virksomhet å bruke data på en smartere måte, slik at dere raskere kan bygge verdifulle digitale produkter og tjenester, både internt og eksternt. Dataene i kjernesystemene løftes opp i den skybaserte digitale tjenesteplattformen, og gjøres tilgjengelig for digitale tjenester derfra, frikoblet fra de interne systemene som ofte ikke er laget for å bli eksponert direkte ut på internett.

Den digitale tjenesteplattformen hjelper deg også med å samle inn kundedata gjennom adferd eller egne kundeprofiler som bygges i nettløsningene som ligger på toppen av plattformen. I sum vil data fra de interne kjernesystemene, og data generert av kundene selv, ligge tilgjengelig samme sted og danne grunnlaget for rike kundeprofiler som grunnlag for datadrevne kundeopplevelser. Dette kan brukes i nyhetsbrev for å være mer relevant og dermed gi høyere konvertering, i nettbutikker for å vise frem produkter vi vet den enkelte kunde er interessert i, eller i andre digitale løsninger hvor innholdet kan tilpasses hver enkelt besøkende.

Embedded content: https://www.youtube.com/embed/6XuLJnrzXn8

Hvorfor tilbyr vi Forte_ Fusion?

I løpet av mine snart 20 år som IT-konsulent har jeg samarbeidet med noen av Norges største virksomheter og hatt gleden av å utvikle gode og robuste digitale løsninger som er verdifulle for sluttbrukerne. I mange av disse prosjektene har jeg dog erfart at de målene man har satt seg ofte blir vanskelige å nå fordi man må forholde seg til ulike systemporteføljer, og dermed ikke evner å ta i bruk den innsikten og verdien i dataen man sitter på. Dataene er for spredt og for godt «gjemt» i de ulike IT-systemene. Med vår plattformtankegang kan man koble dataene fri fra de IT-systemene de ligger i, og løfte de opp i en plattform mellom disse systemene og de digitale løsningene. Med Forte_ Fusion er det nå blitt enklere å bygge sin egen plattform, og få bedre kontroll på dataene til virksomheten der.

Det er først når du har kontroll på dataene at man virkelig kan starte arbeidet med å utvikle mer relevante og personaliserte tjenester for sluttbrukerne, og samtidig effektivisere og optimalisere interne arbeidsprosesser i virksomheten.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om Forte_ Fusion. I mellomtiden kan du lære mer om vårt nye produkt her: https://fortefusion.io