John Kårikstad Jan 2, 2019

Vi vet at lønn og andre økonomiske goder ikke motiverer på lang sikt. Det er en faktor som bare må være på plass. Vi bestemte oss fra dag en av at vi skal ha gode betingelser, det er ikke lønn som skal hindre flinke folk i å bli med.

Vi vet også at det er den indre motivasjonen som gjør at vi trives, dette er det gjort mye forskning på. Men dette er også det meste krevende. Det er lett å legge på 100 000 ekstra på en årslønn, det er mer krevende å tilby noe som virkelig gir motivasjon, som skiller oss ut i fra andre, og som gjør at alle gleder seg til å gå på jobb hver dag.

På et overordnet nivå tror vi det handler om autonomi, muligheter, åpenhet/involvering og det sosiale miljøet blant de ansatte. Vi tror på det å kunne bestemme mer over sin egen arbeidshverdag, ha flere muligheter å velge mellom til ulike tider, ingen skjulte agendaer og full åpen kommunikasjon og involvering. Og vi tror på det å trives sammen med kollegaene sine som noe mer enn at det bare er en jobb.

Autonomi handler for oss blant annet om å få velge sine egne arbeidsverktøy, og friheten til å kunne ta egne avgjørelser gjennom arbeidsdagen. Vi tror på en tillitsbasert ledelse, både i leveranser og i selskapet forøvrig. Når vi ansetter flinke mennesker må vi stole på at de også kan ta de riktige avgjørelsene selv.

Muligheter er noe vi legger veldig stor vekt på i Forte_. Vi ønsker ikke å være et tradisjonelt konsulentselskap, men en arbeidsplass som gir alle ansatte muligheter og stor variasjon i arbeidsoppgavene. Vi bygger et selskap med mange muligheter for de ansatte.

Dersom man ønsker å jobbe mest som konsulent har vi Forte_ Consulting. Konsulentene i Forte_ Consulting sitter ute hos kunder og jobber i spennende oppdrag der. For eksempel er noen av våre konsulenter med på å utvikle nye banktjenester hos Lånekassen.

Ønsker man å være en del av er flerfaglig team fra Forte_ har vi Forte_ Experience og Forte_ Technology, to ekspertmiljøer innen brukeropplevelse og teknologi. Her jobber vi med store, ambisiøse virksomheter som ønsker å bli ledende på digitale tjenester. Vi tilbyr et flerfaglig team av egne konsulenter som gjør alt fra innsikt og analyse, til rådgivning og konseptutvikling, UX/design og utvikling. Her jobber vi med kunder som NorgesGruppen, OBOS, Kongsberg Gruppen og Nationaltheatret.

Om man ønsker å jobbe med mindre selskaper har vi Forte_ Incubator. Dette er et tilbud til startups vi synes er spennende å jobbe sammen med. Vi tilbyr våre tjenester til lavere pris mot at vi tar eierskap i selskapene vi jobber for. Dersom noen av våre egne ansatte har idéer man ønsker å realisere, er dette også mulig gjennom Forte_ Incubator. Da kan man få permisjon fra sin ordinære stilling, og teste ut gründerlivet med god støtte fra oss.

Er man mer interessert i produktutvikling har vi Forte_ Software, hvor vi utvikler egne produkter. Det gjør vi enten selv, eller i samarbeid med Forte_ Incubator. I løpet av 2019 kommer vi til å lansere det første produktet vi har gjort selv.

De ansatte kan bevege seg mellom de ulike mulighetene som finnes i Forte_, og bytte på å jobbe i lange oppdrag for store virksomheter, kortere oppdrag for startups, eller mer i retning av produktutvikling. Vi har en stor variasjon på typer løsninger vi lager for kundene våre, og stor variasjon i hvilke teknologier vi jobber med. Dersom man vil prøve noe nytt etter en stund, finnes mulighetene for dette innenfor de ulike miljøene i Forte_.

Åpenhet/involvering er også viktig for oss. Vi ønsker at alle skal være med og utvikle Forte_ til å bli drømmearbeidsplassen sin. Vi har ingen skjulte prosesser, alt er åpent og alle vet hva som skjer. All informasjon er tilgjengelig for alle, og alle blir involvert når store beslutninger skal tas. Alle innspill er like viktige. Forte_ er eid av de ansatte, og alle nye ansatte får også tilbud om å bli med som eiere, og dermed også bli en del av de formelle prosessene for hvordan selskapet styres.

DSCF2588

I tillegg er det sosiale miljøet viktig for oss. Forte_ skal være mer enn en arbeidsplass, vi skal være drømmearbeidsplassen. Vi skal ha det gøy sammen. Gjennom Forte_ Explore utforsker vi nye steder sammen, som knytter oss tettere til hverandre. Som for eksempel å hjelpe hverandre opp Besseggen. Vi har Forte_ Hackathons hvor vi kombinerer faglig med sosialt, vi har faste innedager med faglige aktiviteter som gjør at alle møter hverandre jevnlig, og mange andre initiativer i hverdagen som gjør at vi kjenner hverandre som mer enn bare arbeidskollegaer.

Dette er hvordan vi i Forte_ definerer vår egen drømmearbeidsplass. Hvor vi har frihet til å ta egne valg i hverdagen, muligheter og stor variasjon i arbeidsoppgaver, hvor alle er informert og involvert i det som skjer, og at vi er trygge på hverandre.

Sammen bygger vi Forte_ som vår drømmearbeidsplass.