John Kårikstad Mar 18, 2020

Forte Digital er et av de raskest voksende digitalbyråene i Norge. I tillegg til et stort teknologimiljø har de på under to år blitt et av de mest seniortunge designmiljøene i Oslo. I dag teller de 15 erfarne designere, og i løpet av året er målet å passere 20.

— Vi har bygd et solid fagmiljø som leverer alt fra konsept og strategi, interaksjonsdesign, tjenestedesign, digital design og merkevare, sier Hans Huseklepp, CXO og leder for designavdelingen i Forte Digital.

Forte Digitals designere jobber i tverrfaglige team hvor design, teknologi og rådgivning jobber sammen fra start.

— Denne tilnærmingen appellerer til designere, og vi ser at vi er i ferd med å bli et veldig attraktivt miljø som tiltrekker seg de beste innen faget, sier Hans.

Konkurrerer med tradisjonelle byråer

Modellen til Forte Digital er å jobbe i strategiske partnerskap med kundene over lang tid. Teamene fra Forte sitter ute hos kundene og bygger digitale produkter og tjenester, samt fundamental digital infrastruktur som selskapet kaller digital tjenesteplattform.

— Vi opplever at vi i større grad konkurrerer med de mer tradisjonelle design, reklame- og markedsbyråene, sier gründer og daglig leder John Kårikstad. — Kundene flytter investeringene fra tradisjonell reklame til digitale kanaler, og gjennom vår tilnærming opplever de større effekt per investerte krone.

Dette er i tråd med endringene i markedet. Mediebyråforeningens Mediebarometer for 2019 viste at internett for første gang er større enn TV i reklamemålingen. Denne trenden vil forsterkes.

— Internett er blitt den viktigste markedskanalen. Vår tilnærming er å jobbe med data fra kundens forretningssystemer, og bruke verdien som ligger i disse dataene til å utvikle mer relevante og personaliserte tjenester i kundens egne digitale kanaler. Dette gjør vi ved hjelp av tung teknologikompetanse og maskinlæring, i kombinasjon med stort fokus på brukeropplevelse og design, sier Kårikstad.

Skup

— Jeg syns vi har gjort noen skikkelige skup med de 4 nye designerne våre, sier Cathrine Donberg, Head of Graphic design i Forte Digital. Våre kunder etterspør strategisk design og kundesentrisk tilnærming og da gjelder det å ha på plass de beste designerne for å skape verdi for våre kunder.

— Dyktige designere orienterer seg gjerne mot miljøer med stor selvstendighet, tverrfaglig samarbeid og et sterkt faglig miljø, sier hun.

De fire nye designerne

Heidi Wilhelmsen er en av Norges dyktigste innen merkevarebygging og har over 16 års byråerfaring. I sin karriere hos Scandinavian Design Group, ANTI og Bleed har hun jobbet med et stort antall norske og internasjonale kunder, blant andre Skatteetaten, Opera Software, Pernod Ricard (BIG) og reMarkable.

— Jeg er veldig glad for å bli en del av designmiljøet i Forte og få lov til å jobbe med så superdyktige og ambisiøse folk. Skillet mellom merkevare, teknologi og design er i ferd med å utviskes, og kundene har ikke lenger råd til å tenke på dette som egne løp. Med alt under samme tak kan vi suksessivt og sømløst videreutvikle både teknologi og design i tråd med strategiske mål, sier Heidi Wilhelmsen.

Ib Samulski har 20 års erfaring som designer - blant annet fra selskaper som Knowit og Bekk. I de senere årene har han jobbet som designansvarlig rådgiver på forretningskritisk løsninger for både offentlig og privat sektor med kunder som Phonero, Sparebanken Sør, Høyskolen Kristiania, Handelshøyskolen BI, NAV, Direktoratet for e-helse og Telenor.

Ibs fokusområder er designprosess, merkevareforvaltning, konseptutvikling, visuell kommunikasjon og UX. Hans styrker er at han dekker flere kreative kompetanseområder, har lang erfaring med å jobbe i tverrfaglige team med høyt engasjement og er alltid opptatt av å forstå forretningens behov med fokus på brukersentrert design.

— Det er utrolig gøy å være på plass hos Forte og ser frem til å jobbe sammen med så mange dyktige kollegaer i et sterk fagmiljø, sier Ib Samulski

Tea Eskeland har bred erfaring i grafisk design, med særlig vekt på funksjonalitet og brukeropplevelse, og har lang erfaring med profilutvikling og digital design. Etter å ha drevet eget foretak i 10 år har hun god innsikt i å styre prosjekter, skape inkluderende designprosesser og levere relevante og engasjerende tjenester.

Rebecca Clements er et talent innen interaksjonsdesign, og har en mastergrad i informatikk med fokus på design, bruk og interaksjon fra Universitet i Oslo. Hun har bakgrunn fra Visma bWise der hun jobbet med datavisualisering og strukturering av store datasett for blant andre Husbanken og Direktoratet for Økonomistyring.