Caroline Evjenth Kolbeinsen

Senior Strategy Advisor

Caroline har bred erfaring fra blant annet digital produktutvikling, salg, strategi og digital markedsføring. Hun har over 17 års erfaring med digitale tjenester, forretningsutvikling og salg i ulike roller i blant annet Microsoft, Telenor og Brødrene Dahl.

Caroline fungerer ofte som pådriver for innovasjon og utvikling av digitale tjenester som gir høy verdi for brukere og eiere. Med sin offensive legning og smittende entusiasme setter hun fyr på små og store innovasjonsprosesser.
Caroline er brennende opptatt av kulturbygging og har spesielt fokus på dette i endringsprosesser. En god organsisasjons- og arbeidskultur er nøkkelen til en vellykket snuoperasjon.

Technologies/Skills

  • Endringsledelse

  • Digital Produktutvikling

  • Kommunikasjon

  • Kulturbygging

  • SCRUM